หนังสือตอบรับบทความ

หนังสือตอบรับบทความ

หากผู้เข้าร่วมงานมีความประสงค์ต้องการหนังสือตอบรับบทความวิชาการ กรุณาส่งรายละเอียดชื่อ-นามสกุล ชื่อบทความ และหมายเลขบทความ ส่งมาที่ ornet2020@gmail.com เพื่อทางทีมงานจักได้ส่งเอกสารให้ท่านตามต้องการ